BAUMEDIA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 12
811 02 Bratislava
e-mail: bma@baumedia.sk
mob.:+421 917 500 328
tel.: +421 2 2072 742
maľovaná reklama
- Výhodné spojenie ochrany fasády s reklamnou alebo informačnou plochou pomocou rôznych maliarských techník. Veľkoplošná reklama bez porušenia omietky, či plášťa budovy za použitia kvalitných náterov.