BAUMEDIA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 12
811 02 Bratislava
e-mail: bma@baumedia.sk
mob.:+421 917 500 328
tel.: +421 2 2072 742
svetelná reklama
- Výroba a inštalácie svetelných panelov a samostatných svetelných objektov.
- Svetelné nápisy, podsvietene veľkoplošné banery ako aj malé interierové svetelne loga.