BAUMEDIA s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 12
811 02 Bratislava
e-mail: bma@baumedia.sk
mob.:+421 917 500 328
tel.: +421 2 2072 742
digitálna a ofsetová tlač
- Grafické spracovanie a výroba tlačových produktov rôzneho typu.
- Brožúry, letáky, foldre, bloky, lepiace bloky a iné...